Muzeum Pergamońskie

Monumentalny ołtarz Pergamonu (ołtarz pergamoński), przedstawiajacy dramatyczną walkę między bogami gigigantami; babilońska brama Isztar- niebieskie szkliwione kafle przedstawiające byki i smoki, ; rzymska brama miejska Miletu; fasada Umayad z jordańskiej pustyni, zwana „Mschatta” – te cuda architektury Bliskiego Wschodu, sztuki starożytnej i islamskiej przyciągają ponad milion odwiedzających rocznie. Gdzie? Do Muzeum Pergamonu, które znajduje się na Wyspie Muzeów.

Muzeum Pergamońskie było ostatnim obiektem wybudowanym na Wyspie Muzeów. Na początku ubiegłego wieku architekt Alfred Messel rozpoczął planowanie obiektu muzealnego, którego budowę przeprowadzono w latach 1910–1930.

Aktualny remont Muzeum Pergamonu (nie wszystkie obiekty są udostępnione zwiedzającym) zalicza się do ostatnich dużych projektów budowlanych na Wyspie Muzeów. Bundestag przeznaczył na remont 385 milionów Euro. Prace, które rozpoczęły się w 2013 r., potrwają około 15 lat. Są niezwykle skomplikowane. Plany architektoniczne pochodzą od kolońskiego architekta Oswalda Mathiasa Ungersa, (który niestety zmarł w 2007 roku) a konkurs wygrał w 2000 roku
W 2006 r. Urząd ds. Zabytków i Rada ds. Zabytków zatwierdziły plany przebudowy, a UNESCO (Wyspa Muzealna znajduje się na liście UNESCO) nie wyraziło sprzeciwu.

Muzeum Pergamon na wyspie muzeów jest obiektem, który w dużej mierze przetrwał swoją osiemdziesięcioletnią historię w oryginalnym stanie „W żadnym innym budynku muzealnym nie można zobaczyć tak wielu nowatorskich rozwiązań” -komunikowano przez lata. Obiekt stał się wzorem do naśladowania na całym świecie. Na przykład inscenizacja ołtarza Pergamon zainspirowała Londyńczyków- wymuszono reorganizację w londyńskim Partenonie w latach 30. XX wieku. Obecnie planowane przebudowy, instalacja wind i schodów sprawią, że ten wyjątkowy zabytek zmieni się nie do poznania. Plan przeniesienia fasady Mschatta ze skrzydła południowego do skrzydła północnego, który w przyszłości będzie w pełni dostępny dla Muzeum Sztuki Islamu, obejmie przednią szybę w kierunku S-Bahn, która nadaje dziś „Stadtbahnsaal” wyjątkowy charakter.
W następnym artykule przeczytacie o pozostałych muzeach w Berlinie, znajdujących się na wyspie muzeów. Są to niewątpliwie najważniejsze atrakcje Berlina, które należy zobaczyć, zwiedzając to miasto.

Wyspa Muzeów w Berlinie, państwowe muzea.

Historia muzeów państwowych w Berlinie.
Państwowe Muzea w Berlinie należą wraz z Biblioteką Państwową, Tajnym Archiwum Państwowym, Instytutem Iberoamerykańskim i Państwowym Instytutem Badań Muzycznych oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych do Pruskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Fundacja została założona w 1957 r. w celu zachowania i uzupełnienia dóbr kultury byłego państwa Pruskiego. Oprócz rządu federalnego wszystkie 16 krajów związkowych jest odpowiedzialnych za Fundację Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego.
Wraz z instytucjami, które rozwijały się przez pokolenia, muzea państwowe w Berlinie służą do przechowywania oraz badań sztuki i skarbów kultury z całej historii ludzkości. Ich zbiory obejmują dziedziny sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej, archeologii i etnologii niemal wszystkich kultur.
Początki muzeów państwowych w Berlinie sięgają wieku XVI – czasów elektora Joachima II z Brandenburgii. Po tym, jak oryginalny Kunstkammer został prawie całkowicie zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, powzięto decyzje o odbudowie przez kolejnych elektorów i królów. Król Fryderyk Wilhelm III Pruski opowiadał się za oderwaniem zasobów Kunstkammer od dóbr dworskich oraz utworzeniem publicznego muzeum sztuki na początku XIX wieku. Po wojnach wyzwoleńczych i zwycięstwie nad Napoleonem w 1815 r. Pruscy reformatorzy chcieli przekształcić pruskie państwo wojskowe w państwo kulturowe. W 1822 roku Karl Friedrich Schinkel otrzymał zlecenie budowy pierwszego Muzeum Królewskiego, dzisiejszego Starego Muzeum, w Lustgarten naprzeciwko królewskiej rezydencji, czyli naprzeciwko Pałacu Berlińskiego. Historia Wyspy Muzeów rozpoczęła się wraz z jej otwarciem w 1830 r. Ostatnie muzeum wybudowane na wyspie to muzeum pergamońskie.