3.10.2019-święto Zjednoczenia Niemiec

3.10.2019r. to bardzo szczególna data w niemieckim kalendarzu. Równo 30 lat temu, 3 października 1990 roku, obydwa państwa niemieckie: demokratyczne RFN komunistyczne NRD zjednoczyły się po 45 latach od podziału.
Z okazji Dnia Jedności Niemiec oficjalne uroczystości odbywają się co roku w innym mieście. W tym roku gospodarzem jest Kiel/Kilonia.
Po przegranej wojnie w 1945 roku Niemcy zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne którymi zarządzały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR. Wkrótce sojusz między tymi państwami został złamany i nastał czas zimnej wojny , której skutkiem było m.in powstanie dwóch osobnych państw niemieckich: 23 maja 1949 RFN i kilka miesięcy później, 7 października 1949 r, NRD. Oprócz państw podzielny był również Berlin, którego wschodnia część była jednocześnie stolicą NRD. RFN miało stolicę na zachodzie kraju-w Bonn