Pandemia w Berlinie-testy, certyfikaty-marzec 2022

www.przewodnikpoberlinie.strefa.pl


Berlin marzec 2022 aktualizacja:
Maski medyczne ( chirurgiczne) i maski FFP2-
Noszenie maski jest obowiązkowe:
W autobusach, metrze, pociągach podmiejskich, tramwajach i promach
W supermarketach, sklepach i centrach handlowych.
W muzeach, galeriach, miejscach pamięci i podobnych obiektach w zamkniętych pomieszczeniach
W bibliotekach i archiwach
W gabinetach lekarskich dla gości i pacjentów
W szpitalach dla gości i pacjentów
Na imprezy z udziałem ponad 10 osób.
W przypadku wycieczek po mieście, wycieczek z przewodnikiem i podobnych ofert turystycznych-zachowana liczba min. 10 osób (informacje podczas zwiedzania przekaże przewodnik po Berlinie)
W ogrodach zoologicznych, parkach zwierząt i ogrodach botanicznych -tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

Dzieci i młodzież w wieku 6- 14 lat muszą nosić medyczną maskę.
Młodzież 14-18 traktowana jest jako dorosła ( obowiązują przepisy dla dorosłych)
Noszenie medycznej maski na twarz (maska ​​chirurgiczna lub maska ​​FFP2 bez zaworu) jest ponadto obowiązkowe:
W budynkach biurowych i administracyjnych, jeśli nie można zachować minimalnej odległości (nie przy stałym miejscu pracy)
W gabinetach lekarskich dla personelu
W placówkach opiekuńczych dla gości i podopiecznych, którzy podczas posiłków nie przebywają w swoim pokoju lub na stałym miejscu.
W budynkach szkolnych. Maskę można zdjąć na zewnątrz na terenie szkoły, jeśli zachowana jest minimalna odległość 1,5 metra.
Na prywatne wyjazdy dla osób z innego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem samych kierowców)
Na targach, festiwalach folklorystycznych i w kolejkach

Zdecydowanie zaleca się noszenie maski we wszystkich miejscach publicznych, w których nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra.


Maski należy nosić w taki sposób, aby usta i nos były całkowicie zakryte i aby zapobiec emisji aerozoli i kropel.

Wymóg maski nie dotyczy dzieci do lat sześciu oraz osób, które nie mogą nosić odpowiedniej ochrony ze względu na medycznie orzeczone ograniczenia zdrowotne, osób niesłyszących i niedosłyszących oraz osób korzystających z innych urządzeń zapobiegających emisji cząstki kropel i aerozole .
Kto jest uważany za zaszczepiony, przetestowany, wyleczony ?
Osoby, które posiadają wystawiony certyfikat szczepienia, potwierdzający wykonanie pełnego szczepienia podstawowego przeciwko koronawirusowi SARSCoV-2.
Uważa się za w pełni zaszczepione osoby posiadające:
liczbę dawek szczepionki wymaganych do pełnego szczepienia podstawowego (w przypadku szczepionek producentów Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson do 30 września 2022 r. wymagane są dwa szczepienia), a od ostatniego pojedynczego szczepienia mineły co najmniej 14 minęły, lub osobie po wyzdrowieniu podano dawkę szczepionki lub
u osoby, która otrzymała tylko jedną dawkę szczepionki, zdiagnozowano zakażenie Covid-19 za pomocą testu PCR przeprowadzonego co najmniej 28 dni temu
Wspomniane powyżej przepisy dotyczące szczepień pełnych obowiązują do 30 września 2022 r.
Od 1 października 2022 r. osoby uważane są za całkowicie zaszczepione w następujących okolicznościach:
Otrzymałeś trzy dawki szczepionki, a trzecią dawkę podano co najmniej trzy miesiące po podaniu drugiej dawki
Otrzymałeś dwie dawki szczepionki i możesz również udowodnić, że zaraziłeś się koronawirusem za pomocą testu PCR.
Jeżeli choroba wystąpiła po szczepieniach, nie mogła być wcześniej niż 90 dni temu.

Osoby, które posiadają świadectwo powrotu do zdrowia, uważa się za wyzdrowiałe. Jest to pozytywny wynik testu PCR sprzed co najmniej 28 dni i maksymalnie trzech miesięcy (90 dni).
Posiadmy szybki test, który nie jest starszy niż 24 godziny
Posiadamy test PCR, który został przeprowadzony nie więcej niż 48 godzin temu.
Uczniowie, którzy regularnie poddawani są testom koronacyjnym w ramach uczęszczania do szkoły, również mają wynik negatywny, gdy przedstawiają legitymację uczniowską ( dotyczy dzieci uczęszczających do niemieckich szkół w Niemczech.. Przepis ten nie obowiązuje w czasie wakacji szkolnych, a uczniowie muszą również przedstawić aktualny negatywny wynik testu. Dzieci poniżej szóstego roku życia są co do zasady zwolnione z obowiązku przedstawienia dowodu